send link to app

סרטים לילדים app for iPhone and iPad


4.8 ( 5408 ratings )
Entertainment Education
Developer: Albos
Free
Current version: 1.6, last update: 1 year ago
First release : 10 Dec 2012
App size: 3.8 Mb

אפליקציה שמרכזת את כל סרטוני הילדים. הסרטונים מסודרים לפי קטגוריות, ביניהן ניתן למצוא קטגוריות של שירי ילדים, שירי חגים, סיפורים לילדים ועוד. כך תוכלו להשמיע לילדיכם את השירים שהם האוהבים, להראות להם את האמנים האהובים עליהם ולשמור סרטונים מועדפים.


זכויות היוצרים של הסרטון הינן בבעלות מעלה הסרטון ליוטיוב בלבד. במידה ומצאת סרטון שזכויות היוצרים שלו הינן שלך ואינך מעוניין שהסרטון יופיע , ניתן לפנות ליוטיוב שיורידו את הסרטון וכאשר הסרטון ירד מיוטיוב הוא ירד בהתאמה גם מאפליקציה זו.