send link to app

סרטים לילדים


4.8 ( 5408 ratings )
Entretenimento Ensino
Developer: Albos
Livre

אפליקציה שמרכזת את כל סרטוני הילדים. הסרטונים מסודרים לפי קטגוריות, ביניהן ניתן למצוא קטגוריות של שירי ילדים, שירי חגים, סיפורים לילדים ועוד. כך תוכלו להשמיע לילדיכם את השירים שהם האוהבים, להראות להם את האמנים האהובים עליהם ולשמור סרטונים מועדפים.


זכויות היוצרים של הסרטון הינן בבעלות מעלה הסרטון ליוטיוב בלבד. במידה ומצאת סרטון שזכויות היוצרים שלו הינן שלך ואינך מעוניין שהסרטון יופיע , ניתן לפנות ליוטיוב שיורידו את הסרטון וכאשר הסרטון ירד מיוטיוב הוא ירד בהתאמה גם מאפליקציה זו.